Asianajotoimisto Lindberg Oy

Hinnoittelu

Noudatamme palkkioveloituksissa Suomen Asianajajaliiton yleisiä palkkio-ohjeita. Pääsääntöisesti veloituksen peruste on tuntihinta, joka vaihtelee hoidettavasta asiasta riippuen välillä 248,00 – 310,00 euron välillä (sisältäen arvonlisäveron).

Toimeksiannon hintaan vaikuttavat sen vaatima työn määrä ja laatu. Toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kulut veloitetaan erikseen.